วัดปทุมวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 3
ต.ปทุมวัน  อ.ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระเทพปัญญามุนี

 

การอบรม

นั่งปฏิบัติในศาลาพระราชศรัทธา มีอาสนะและผ้าคลุมตักให้หยิบใช้ได้  บริเวณโดยรอบมีการปลูกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ร่มรื่นสวยงาม

กำหนดการปฏิบัติธรรมที่ศาลาฯ ประจำวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 เวลา เช้า 7.00-8.00 น. กลางวัน 12.00-13.00 น. เย็น 17.00-20.00 น.

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ถ.พระราม 1   ตำบล: ปทุมวัน   อำเภอ: ปทุมวัน   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10330
โทร.: 02-252-3581, 02-251-2315, 02-252-5465
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0269]