วัดปทีปพลีผล


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 27
ต.ท่าข้าม  อ.บางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการประพันธ์ พนฺธุธมฺโม

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ท่าข้าม   อำเภอ: บางขุนเทียน   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10150
โทร.: 02-897-2496
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0230]