วัดปงหอศาล


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 17
ต.ป่าตัน  อ.แม่ทะ  ลำปาง 52100
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระสมุห์ชัยสิทธิ์ อนุตตโร

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ป่าตัน   อำเภอ: แม่ทะ   จังหวัด: ลำปาง   รหัสไปรษณีย์: 52100
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1012]