วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 3
ต.บ้านเชี่ยน  อ.หันคา  ชัยนาท 17130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชสิริชัยมุนี (ถนอม คุณธโร) จร.

รองประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

พระราชสิริชัยมุนี (ถนอม คุณธโร) จร.  อายุ 74  พรรษา 50 ป.ธ.6, น.ธ.เอก
วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม  (วัดบ้านใหม่)

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ้านเชี่ยน   อำเภอ: หันคา   จังหวัด: ชัยนาท   รหัสไปรษณีย์: 17130
โทร.: 056-451-050
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0058]