วัดบ้านในบน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 9
ต.สระสี่เหลี่ยม  อ.พนัสนิคม  ชลบุรี 20140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาบุรี อธิปญฺโญ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สระสี่เหลี่ยม   อำเภอ: พนัสนิคม   จังหวัด: ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์: 20140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0669]