วัดบ้านปฏิรูป


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ 12
ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  นครพนม 48150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาประดิษฐ์ วิจิตฺโต

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ศรีสงคราม   อำเภอ: ศรีสงคราม   จังหวัด: นครพนม   รหัสไปรษณีย์: 48150
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0349]