วัดบ้านขุน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 5
ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด  เชียงใหม่ 50240
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสังวรสิทธิโชติ (วิชาญ อิทฺธินาโค)


 
วัดบ้านขุน เป็นวัดที่เน้นในด้านการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตของพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีความกตัญญูมากยิ่งขึ้น เป็นวัดที่มีสวนป่าธรรมชาติร่มรื่น
สงบ มีต้นไม้ ดอกไม้ตลอดเส้นทางเดิน มีเนื้อที่ 80 ไร่โดยประมาณ

ปฏิบัติ ภาวนาแบบสัมมาอรหัง แนวทางหลวงปู่วัดปากน้ำภาษี ในวัดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์”
พระวิปัสสนาจารย์

    พระจันทร์แก้ว ฉนฺทธมโม             พระธงชัย กิตฺติญาโณ                    พระภัทรพล ขนฺติโก
          081-288-8251                     081-673-1432                        081-288-4119
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระภัทรพล ขนฺติโก 081-288-4119

 

 

การอบรม

รายละเอียดกิจกรรมหลักที่ทางวัดจัดเป็นประจำ

 • อบรมนักเรียนที่คณะครูโรงเรียนต่าง ๆ นำมาอบรมที่วัด หลักสูตรระยะเวลา 3 วัน ซึ่งโรงเรียนที่นำนักเรียนมามีทั้งในอำเภอฮอด อมก๋อย
  และอำเภอใกล้เคียงต่างๆ ซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • อบรมคณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผู้บริหารนำมาปฏิบัติธรรม และฟังธรรมที่วัด
 • นำชาวบ้านขุนปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดทั้งปี ทำให้มีผู้เลิกอบายมุขเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
 • อบรมคณะศรัทธากลุ่มต่างๆ ที่ได้จัดการมา

การรับสมัครและระเบียบปฏิบัติ

 • แจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 เดือน
 • แต่งกายด้วยชุดขาว หรือชุดของสถานศึกษา ไม่สวมเสื้อรัดรูป และไม่ใช้กางเกงขาสั้น
 • เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวและยาประจำตัวไปให้พร้อม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 129 ม.3 ถ.ฮอด-อมก๋อย   ตำบล: บ่อหลวง   อำเภอ: ฮอด   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์: 50240
โทร.: 081-951-4789
เว็บไซต์: http://www.wbksch.net/
อีเมล: bktriam@hotmail.com
เฟซบุค: Wat Ban Khun
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทางไปวัด

อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่

 • นั่งรถเมล์ประจำทางที่ประตูเชียงใหม่ สาย เชียงใหม่ – อมก๋อย มาลงที่หมู่บ้านขุน
 • นั่งรถเมล์ประจำทางที่ประตูเชียงใหม่ มาลงที่ฮอด และนั่งรถสองแถวที่ฮอด สาย ฮอด – อมก๋อย
 • นั่งรถส่วนตัวมาตามแผนที่
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0461]