วัดบุษยะบรรพต


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 10
ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 77110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (พระมหาบุญเลิศ ปญฺญาวุโธ) จอ.

 
 

วัดบุษยะบรรพต  (วัดเขาต้นงิ้ว)  เป็นสถานที่สัปปายะ อยู่ห่างจากตัวเมือง (ตลาด)  แต่มีสาธารณูปโภคถึงพร้อม 
ตั้งอยู่บนเชิงเขา ร่มรื่น ปราศจากมลภาวะทั้งเสียงและอากาศ  บริเวณโดยรอบและภายในวัดจัดให้เป็นสวนป่า

พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ

  • พระชลอ เขมรโต

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

  • พระสุรพล นิบุณ  โทร.03-251-4436

 

การอบรม

จัดอบรมจริยธรรม, การจัดอบรมค่ายพุทธบุตร, การจัดงานเจริญพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตตภาวนา

ระเบียบปฏิบัติ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องสมาทานศีล 5
  2. ต้องเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 3 วัน, 5 วัน
  3. ต้องเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ ตามฐานการอบรม
  4. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักฯ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 196   ตำบล: หัวหิน   อำเภอ: หัวหิน   จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์: 77110
โทร.: 03-251-2377 โทรสาร 03-251-4436
เว็บไซต์: ........
อีเมล: bussayabanpot@gmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0718]