วัดบุพพราชสโมสร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย แห่งที่ 10
ต.บึงกาฬ  อ.บึงกาฬ  หนองคาย 43140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูอุทัยวรคุณ จอ.

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บึงกาฬ   อำเภอ: บึงกาฬ   จังหวัด: หนองคาย   รหัสไปรษณีย์: 43140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0633]