วัดบุปผาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 6
ต.วังกระแจะ  อ.เมือง  ตราด 23000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุวรรณสารวิบูล

  วัดบุปผารามนี้ตั้งอยู่บนเนินสูง เป็นชื่อทางการแต่วัดยังมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันอีกสามชื่อ คือ วัดเนินหย่อง คงเนื่องจากอยู่บนเนินที่มีต้นเนินหย่องอยู่มาก หรือชื่อ วัดปากทาง เพราะอยู่ตรงปากทางที่ใช้เดินออกจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก และชื่อวัดปลายคลอง ชื่อนี้ชาวบ้านนิยมเรียกและรู้จักมากที่สุดถามหาวัดบุปผาราม ชาวบ้านอาจจะไม่รู้จักก็ได้ ต้องถามหาวัดปลายคลองเพราะอยู่ในเขตหมู่บ้านปลายคลอง และหมู่บ้านนี้ก็อยู่ปลายคลองบางพระ  ส่วนที่ตั้งชื่อว่าวัดบุปผาราม เพราะมีพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลมาก ซึ่งใช้
ทำยาไทย และน้ำหอมตอนที่จะสร้างวัดมาสำรวจพื้นที่ ได้กลิ่นหอมของพันธุ์ไม้ หาต้นไม้เจอว่าต้นไหนที่เป็นเหตุของกลิ่นที่ลอยมาเลยถือว่าเป็นนิมิตที่ดีจึงสร้างวัดตรงนี้ เมื่อสร้างจึงตั้งชื่อว่าวัดบุปผาราม แปลว่า วัดสวนดอกไม้ 

 วัดบุปผาราม  เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191) จวบจนปัจจุบันท่านพระครูสุวรรณสารวิบูล พร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ 

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 26 ม.3 บ.ปลายคลอง ถ.พัฒนาการปลายคลอง   ตำบล: วังกระแจะ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ตราด   รหัสไปรษณีย์: 23000
โทร.: 039-512-623
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทางโดยรถยนต์

จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้ามโรงพยาบาลตราด เลี้ยวแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1274]