วัดบุณยประดิษฐ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 43
ต.บางไผ่  อ.บางแค  กรุงเทพฯ 10160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชรัตนโสภณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางไผ่   อำเภอ: บางแค   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10160
โทร.: 02-413-3042
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1007]