วัดบุญทวี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 18
ต.ธงไชย  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูประโพธิกิตติคุณ (กิตติศักดิ์ สุเขสิโน) จร.

ด้านอาคารสถานที่
มีห้องสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม จุคนได้ประมาณ 50-80 คน เป็นห้องติดแอร์ จำนวน 6 เครื่อง  ติดกับถนน รถผ่านอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม

  • พระครูสิริพัชรานุโยค  (พิสุทธิ์ วิสุทฺธิธมฺโม) จต.บ้านกุ่ม-ธงชัย 03-242-8220

 

การอบรม

ด้านการปฏิบัติ

ฝึกพัฒนาจิต ถือ เอาจิตจับอยู่ที่องค์ภาวนา ไม่ให้จิตวอกแวกไปคิดเรื่องอื่น ซึ่งจะทำให้เรามีจิต ฟุ้งซ่าน ไม่สงบ ใช้หลักสติปัฏฐาน เพื่อเป็นการใช้สติกำหนดทุกอย่าง จะเป็นการ ยืน เดิน นั่ง นอน 

การเดินจงกรม จะเอาสติกำหนด การเดิน การย่าง โดยพิจารณาภายในกาย ให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา ให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วกำหนดพิจารณาไป

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 63 ม.8   ตำบล: ธงไชย   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: เพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์: 76000
โทร.: 03-278-0325, 081-943-0297
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
 
 

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0700]