วัดบึงลัฏฐิวัน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 8
ต.ท่าหลวง  อ.ท่าเรือ  อยุธยา 13130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการโสภณ โอภาโส

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ท่าหลวง   อำเภอ: ท่าเรือ   จังหวัด: อยุธยา   รหัสไปรษณีย์: 13130
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0102]