วัดบางรักใหญ่


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 9
ต.บางรักใหญ่  อ.บางบัวทอง  นนทบุรี 11110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูนนทการโกศล

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางรักใหญ่   อำเภอ: บางบัวทอง   จังหวัด: นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 11110
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0242]