วัดบางกะไชย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 43
ต.บางกะไชย  อ.แหลมสิงห์  จันทบุรี 22120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสมุห์มาทัญ ถาวโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางกะไชย   อำเภอ: แหลมสิงห์   จังหวัด: จันทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 22120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1399]