วัดบรรพตมโนรมย์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร แห่งที่ 1
ต.ในเมือง  อ.เมือง  มุกดาหาร 49000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูศิริปุญญกิจ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: มุกดาหาร   รหัสไปรษณีย์: 49000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0448]