วัดบรบือสราราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 34
ต.บรบือ  อ.บรบือ  มหาสารคาม 44130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปัญญานันทคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บรบือ   อำเภอ: บรบือ   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44130
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1415]