วัดน้ำบ่อหลวง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง  เชียงใหม่ 50120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูธรรมาภิรม (อินตา วรธมฺโม) จร., จอ.สันป่าตอง

วัดน้ำบ่อหลวง (วัดวนารามน้ำบ่อหลวง)  เป็นวัดที่มีอายุ 1,300 ปี อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ สมัยหริภุญชัย พระสุธรรมยานเถร (ครูบาเจ้าอินทจักรรักษา) เป็นผู้พัฒนาวัด ให้มีความรุ่งเรืองดังเช่นในอดีต ในปี  พ.ศ.2477  เป็นวัดสอนกรรมฐานสายยุบหนอ-พองหนอ แห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งเรียนมาจากเจ้าประคุณพระพิมลธรรม วัดมหาธาตุ และเจ้าประคุณได้มาทำการเปิดให้เป็นสวนวิปัสสนากรรมฐาน
พระวิปัสสนาจาย์

  • พระมหาศรัญญู  ปญฺญาสโร  โทร.05-383-5156

 

การอบรม

มีการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี โดยมีแม่ชีประจำวัดเป็นผู้ดูแลผู้เข้าปฏิบัติธรรม

กิจกรรมประจำปี

  1. งานปฏิบัติธรรมวันบุพการีรำลึก วันที่่ 9-24 มีนาคม
  2. งานปริวาสกรรมตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
  3. งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ
  4. เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรมของข้าราชการประชาชนและนักเรียน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 130 ม.2 ถ.เลียบคลองชลประทานแม่แตง   ตำบล: น้ำบ่อหลวง   อำเภอ: สันป่าตอง   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์: 50120
โทร.: 05-383-5156, 084-611-5607
เว็บไซต์: ........
อีเมล: wwwbl130@windowslive.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

ถนนสายเลียบคลองชลประทานแม่แตง  ห่างจากตัวอำเภอสันป่าตองประมาณ 8 กิโลเมตร
มีป้ายบอกทางเป็นระยะตลอดเส้นทาง มีรถประจำทางวิ่งผ่าน

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0073]