วัดน้ำขาวยะกา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 4
ต.แว้ง  อ.แว้ง  นราธิวาส 96160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูประกาศศาสนคุณ

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: แว้ง   อำเภอ: แว้ง   จังหวัด: นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์: 96160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0877]