วัดนอก


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 6
ต.บางปลาสร้อย  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ การเร็ว) อสิญาโณ จอว.,จอ.เมืองชลบุรี

เดิมชาวบ้านเรีียกว่า วัดสวนมะม่วงนอก บ้าง วัดต้นมะม่วงนอก บ้าง นานๆ ไป ก็เหลือเพียง "วัดนอก" เพราะต้นมะม่วงบริเวณได้ถูกตัดโค่นจนหมด

 

การอบรม

ปฏิบัติโดยใช้สติกำหนดรู้ ตามแบบยุบหนอ-พองหนอ

วัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

และจัดอบรมนักเรียนที่มาเป็นปฏิบััติเป็นกลุ่ม ครั้งละไม่เกิน 5 วัน

มีพระมหาประทีป ปิยธมฺโม โทร.087-140-7130 เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 767 ถ.โพธิ์ทอง   ตำบล: บางปลาสร้อย   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์: 20000
โทร.: 03-828-2777
เว็บไซต์: http://www.watnok.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทางไปวัด

ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ผ่านตลาดชลบุรี

ถึงสี่แยกเฉลิมชัย  เลี้ยวขวาไปตามถนนโพธิ์ทอง ประมาณ 20 เมตร ก็จะถึงวัดนอก

วัดอยู่ทางซ้ายมือ ตรงข้ามวัดเครืือวัลย์

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0666]