วัดท่าคอย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 14
ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  เพชรบุรี 76130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริทัศนียคุณ (ปัญญา เตชปญฺโญ) จร., จต.ท่ายาง-ท่าคอย

วัดท่าคอย เป็นวัดที่่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีไม้ยืนต้นให้ร่มเงา และไม้ดอกไม้ประดับที่ให้ความร่มรื่นเย็นสบาย
อยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรี  มีอาคารสถานที่และบุคคลากรที่ครบครัน
 

 

การอบรม

ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม

  • ต้องตรงต่อเวลา  ไปก่อนเวลา 15 นาที
  • ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพสิ่งเสพติดทุกประเภท
  • ห้ามคุยโทรศัพท์ตลอดระยะเวลาปฏิบัติธรรม
  • แต่งตัวสุภาพ (ชุดขาว)
  • ต้องรับประทานอาหารพร้อมเพรียงกัน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 93 ม.6   ตำบล: ท่าคอย   อำเภอ: ท่ายาง   จังหวัด: เพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์: 76130
โทร.: 089-705-1683
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0696]