วัดทุ่งไก่ดัก


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 3
ต.ท่ากุ่ม  อ.เมือง  ตราด 23000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร) จร.

กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

วัดสุวรรณภักดี หรือ วัดทุ่งไก่ดัก เป็นวัดที่มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบ สะอาด และสวยงามแห่งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันพระอาจารย์นิคม สุนฺทโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ฝึกสอนการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่สำคัญรูปหนึ่ง ในแวดวงของพระวิปัสสนาจารย์ยุคนี้ นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักพัฒนา โดยได้บูรณะและสร้างศาสนวัตถุต่างๆ เพื่อรองรับสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมากขึ้นๆ ทุกปี

ส่วนการปฏิบัติธรรม พระอาจารย์ได้เน้นย้ำในเรื่องของความตั้งใจจริงในการปฏิบัติธรรม เมื่อมาอยู่ร่วมกันที่นี้ต้องไม่เกียจคร้าน และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไม่ให้เสียโอกาสดีๆ ในการสละเวลา หน้าที่การงาน มาแสวงหาความจริงอันประเสริฐตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

การอบรม

กิจกรรมของวัด

  • ทางวัดมีสถานที่สำหรับรับผู้ปฏิบัติธรรมประจำห้อง ตลอดปี
  • รับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานเดือนละ 1 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 2- 6 ของทุกเดือน
  • รับบวชเนกขัมจาริณีตลอดปี
  • งานปฏิบัติธรรมประจำปี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม - 3 มกราคม ของทุกปี
  • มีการบรรยายธรรม ทุกวัน เวลา 19.00 น.

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 250 ม.4   ตำบล: ท่ากุ่ม   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ตราด   รหัสไปรษณีย์: 23000
โทร.: 080-638-6955 โทรสาร 03-952-8158
เว็บไซต์: http://www.dhammaresort.com/
อีเมล: dhammaresort@gmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0572]