วัดทุ่งเซียด


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 6
ต.ท่าโรงช้าง  อ.พุนพิน  สุราษฎร์ธานี 84130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสารโสตถิคุณ

วัดทุ่งเซียด ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2410 เดิมเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่เมื่อพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วก็เก็บเอาของมีค่าไปพร้อมทั้งเผาวัดทำ ให้ไม่มีหลักฐานอะไรเหลืออยู่ คงเหลือแต่ซากอิฐปรักหักพัง เช่น เสาหงส์ เป็นต้น  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2512

วัดมีเนื้อที่ 30 ไร่  ทิศเหนือจดคลองเซียด ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดพรุน้ำ ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ  มีศาลาการเปรียญ ขนาด 24 x 32 เมตร เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว  กุฎิสงฆ์ 13 หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 14 x 29 เมตร

 

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 41 ม.1 บ้านทุ่งเซียด ถ.พุนพิน-พระแสง   ตำบล: ท่าโรงช้าง   อำเภอ: พุนพิน   จังหวัด: สุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์: 84130
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.wattungsaid.com/
อีเมล: wattungsaid@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0474]