วัดทุ่งมะสัง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 5
ต.หนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย  กาญจนบุรี 71160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย ปญฺญาวชิโร) จร., จอ.บ่อพลอย

กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย ปญฺญาวชิโร) ป.ธ.5, Ph.D. Buddhist Studies, Delhi U., พธ.บ., จร., จอ.บ่อพลอย
เกิด 4 กุมภาพันธ์ 2503, อุปสมบท 17 พฤษภาคม 2526

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองกุ่ม   อำเภอ: บ่อพลอย   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0505]