วัดทุ่งบ่อแป้น


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 2
ต.ปงยางครก เขต 1  อ.ห้างฉัตร  ลำปาง 52190
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระปลัดวินัย ปโชโต

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ปงยางครก เขต 1   อำเภอ: ห้างฉัตร   จังหวัด: ลำปาง   รหัสไปรษณีย์: 52190
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0075]