วัดทางสาย


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 6
ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์ 77140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ธงชัย   อำเภอ: บางสะพาน   จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์: 77140
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.wattangsai.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

* มีวัดทางสาย อุบลราชธานี ด้วย

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0714]