วัดต้นชุมแสง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 17
ต.งิ้วราย  อ.ตะพานหิน  พิจิตร 66110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส จอว.

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 130 ม.1   ตำบล: งิ้วราย   อำเภอ: ตะพานหิน   จังหวัด: พิจิตร   รหัสไปรษณีย์: 66110
โทร.: 087-8402432
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1539]