วัดตาจั่น


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 112
ต.ตาจั่น  อ.คง  นครราชสีมา 30260
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการประจักษ์ ปุญฺญาคโม

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านตาจั่น ม 12   ตำบล: ตาจั่น   อำเภอ: คง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30260
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9382]