วัดฐิตวิริยาวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 5
ต.จังหาร  อ.จังหาร  ร้อยเอ็ด 45000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิริยธรรมคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: จังหาร   อำเภอ: จังหาร   จังหวัด: ร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์: 45000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0500]