วัดคู้บอน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 36
ต.บางชัน  อ.คลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสังฆรักษ์สุวรรณ ธมฺมสาโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางชัน   อำเภอ: คลองสามวา   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10510
โทร.: 02-510-3133
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0597]