วัดคีรีวงศ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  นครสวรรค์ 60000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชพรหมาจารย์ วิ. (บุญรอด ป.ธ.5) รอง จจ.

  Image  

วัดคีรีวงศ์ เดิมเป็นวัดร้างกลางป่าเขา มีพระธุดงค์จาริกมาพบเมื่อปี 2504  ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำ

ตั้งอยู่ถนนมาตุลีและถนนดาวดึงส์ ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และบริษัทถาวรฟาร์ม ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  มีพื้นที่ของวัดทั้งบนเขาและที่ราบ ประมาณ 280 ไร่

ปัจจุบัน วัดคีรีวงศ์ มีพระราชพรหมาจารย์ (บุญรอด ป.ธ.5) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

พระวิปัสสนาจารย์ 

 • พระครูนิยมกิจจานุกิจ โทร.089 8591511
 • พระครูสังฆรักษ์สมหวัง ปิยธมฺโม

วิทยากร

 • พระครูใบฎีกาสุธัน อิสฺสโร   โทร.086 6201356 
 • พระใบฎีกาธนาชัย ตนฺติปาโล โทร.083 6275333  

 

การอบรม

 Image  Image     Image

กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี

24 – 30 มีนาคม ของทุกปี
20 – 24 สิงหาคม ของทุกปี
2 – 6 ธันวาคม ของทุกปี

การบวชศีลจารินี คือการบวชด้วยการ นุ่งขาว ใส่ขาว ไม่โกนผม รักษาศีล 8  รับประทานอาหารมังสวิรัติ เพื่ออบรมธรรมะและเจริญภาวนา จากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้บำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวชเพื่ออบรมธรรมะเจริญภาวนา
 2. เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสฝึกอบรมจิตใจ ให้มีความสงบสุข
 3. เพื่อให้สตรีได้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จักได้นำไปปฎิบัติและอบรมลูกหลาน หรือเผยแผ่แก่ผู้อื่นต่อไป
 4. เพื่อให้สตรีที่ได้อบรมธรรมะแล้ว เป็นกำลังช่วยกันส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงตลอดไป
 5. เพื่อให้เกิดสติปัญญา มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ให้เกิดความรักความสามัคคีอันจะเป็นกำลัง ช่วยกัน รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่ชั่วกาลนาน

 

ระเบียบสำนักปฏิบัติธรรม
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พึงมีศรัทธาและความเพียรให้มั่นคง แน่วแน่
 2. อยู่แบบผู้ปฏิบัติธรรม สันโดษ เรียบง่าย รู้จักประมาณในการบริโภค นอนพอประมาณ  ทำความเพียรให้มาก
 3. สำรวมกาย วาจา ใจ และสำรวมอินทรีย์ ๖ ทุกอิริยาบถ  ไม่พูดคุยสังสรรค์กับผู้ปฏิบัติด้วยกันหรือคนภายนอก
 4. รักษาความสะอาด ที่พัก ของใช้ส่วนตัวหรือของวัด และห้องสุขา เป็นต้น
 5. แต่งตัวให้เรียบร้อยในขณะปฏิบัติกรรมฐาน  เว้นแต่เวลาพักผ่อนหลับนอน 
 6. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด
 7. ห้ามจับกลุ่มคุยกันหรือพูดเสียงดัง
 8. ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังวิทยุ
 9. ห้ามออกนอกวัด  หากจำเป็นจะซี้อสิ่งของหรือยาให้บอกเจ้าหน้าที่ บริการซื้อให้
 10. เข้าห้องประชุม ไปปฏิบัติธรรมหรือไปรับประทานอาหาร ตามกำหนดเวลาในตารางอบรม
 11. เคารพ เชื่อฟัง พระอาจารย์ผู้ควมคุมการปฏิบัติธรรม  ทำตัวเหมือนกับนักเรียนที่ดี
 12. ขณะสอบอารมณ์ เล่าอารมณ์ตามความเป็นจริงทั้งที่ดีและไม่ดี ให้พระอาจารย์ฟัง เพื่อที่พระอาจารย์ จะได้แก้อารมณ์ได้ถูกต้อง 
ขอให้ท่านปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัดด้วย  ขออนุโมทนา และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และตั้งใจปฏิบัติด้วยศรัทธา และจริงใจ ขออวยพรให้ท่านประสบผลสำเร็จโดยทั่วกัน

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ปากน้ำโพ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์: 60000
โทร.: 05-622-2009, 05-622-6199 โทรสาร 05-631-2175
เว็บไซต์: http://www.watkiriwong.net/
อีเมล: watkiriwong@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

 การเดินทางมาวัดคีรีวงศ์

 1. มาลงที่สถานีรถไฟนครสวรรค์ ต่อรถสองแถวสีเขียว มาลงที่หน้าวัดนครสวรรค์ ต่อรถสายดาวดึงส์ หรือ เขาขาด-ตลาด ผ่านหน้าวัดคีรีวงศ์ มีป้ายชื่อวัดติดที่ข้างรถทุกคัน มาลงที่สถานีขนส่งนครสวรรค์ ต่อรถสองแถว ศูนย์ฯ - ตลาด
 2. ผ่านหน้าวัดคีรีวงศ์ และมีป้ายชื่อวัดคีรีวงศ์ ติดข้างรถทุกคัน
 3. เมื่อลงหน้าวัดคีรีวงศ์แล้ว หน้าวัดมีมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 10 บาท
 4. ถ้าจะเดินออกกำลังกาย ก็เดินเข้าได้ ระยะทางประมาณ 500 เมตร

การเดินทางไปวัดคีรีวงศ์ สะดวก สบายหาง่าย เพราะอยู่ในตัวเมือง

 • หากเดินทางจากทิศใต้  เข้าถนนสายเอเซีย เมื่อข้ามสะพานเดชาติวงศ์ จะมองเห็นพระจุฬามณีเจดีย์ บนยอดเขาดาวดึงส์ และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อยู่หน้าวัดและบนเขา  เมื่อถึง 4 แยก จะไปทางพิษณุโลก  เลี้ยวขวาเข้าถนนมาตุลี ประมาณ 500 เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าวัดคีรีวงศ์  
 • หากเดินทางจากทิศเหนือ ถนนสายเอเซีย จากจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาตุลี ประมาณ 800 เมตร  เลี้ยวซ้ายเข้าวัดคีรีวงศ์ หากมาจากจังหวัดพิษณุโลก ตามเส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก ก่อนจะถึงตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ 10 กิโลเมตร จะมองเห็นพระจุฬามณีเจดีย์ และพระพุทธรูปใหญ่ บนเขาดาวดึงส์ เมื่อเข้าตัวเมือง ถึง 4 แยก แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาตุลี ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าวัดคีรีวงศ์
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0028]