วัดคามวาสี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 12
ต.ตาลโกน  อ.สว่างแดนดิน  สกลนคร 47110
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิศาลปัญญาคม

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ตาลโกน   อำเภอ: สว่างแดนดิน   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47110
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0833]