วัดคลองน้ำเย็น


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 8
ต.พวา  อ.แก่งหางแมว  จันทบุรี 22160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการโกวิทย์ อคฺคธมฺโม

วัดคลองน้ำเย็น (วัดบ่อไฟไหม้)

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: พวา   อำเภอ: แก่งหางแมว   จังหวัด: จันทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 22160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0760]