วัดขันติเมตตา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 16
ต.ด่านมะขามเตี้ย  อ.ด่านมะขามเตี้ย  กาญจนบุรี 71260
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการบุญเลี่ยม อมโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ด่านมะขามเตี้ย   อำเภอ: ด่านมะขามเตี้ย   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71260
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0618]