วัดกำแพงแลง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 3
ต.ท่าราบ  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการศราวุธ สุทฺธสีโล

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ท่าราบ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: เพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์: 76000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0126]