วัดกลาง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 23
ต.ในเมือง  อ.เมือง  สุรินทร์
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปริยัติกิจธำรง

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: สุรินทร์   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10903]