วัดกระยอม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 8
ต.เหล่าอ้อย  อ.ร่องคำ  กาฬสินธุ์ 46210
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูประภาสรัตนคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เหล่าอ้อย   อำเภอ: ร่องคำ   จังหวัด: กาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์: 46210
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0313]