ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย


ต.บางด้วน  อ.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ


ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิปัสสนาจารย์  คุณแม่สิริ กรินชัย
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน 4 เจริญสติอย่างต่อเนื่อง (พองยุบ)

ตามแนวพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา 8 วัน 7 คืน

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 4 ซ.เพชรเกษม 54 แยก 6   ตำบล: บางด้วน   อำเภอ: ภาษีเจริญ   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10160
โทร.: 02-413-1706, 02-805-0790-4
เว็บไซต์: http://www.ybat.org/
อีเมล: ybatoffice@ybat.org
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1053]