วัดสามผาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จันทบุรี 22120
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ พุทฺธสโร) จอว., จอ.ท่าใหม่
 


วัดอ้ออีเขียว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.กรับใหญ่  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70190
เจ้าสำนัก: พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) จอว., จต.กรับใหญ่
 


วัดประชารังสรรค์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.ท่าผา  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70190
เจ้าสำนัก: พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร อาจิตปุญโญ)
 


วัดพรหมนิวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.บางนาค  อ.เมือง  นราธิวาส 96000
เจ้าสำนัก: พระครูวิสิฐพรหมคุณ (สมชาย โชติวโร) จร.
 


วัดทับคล้อ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ทับคล้อ  อ.ทับคล้อ  พิจิตร 66150
เจ้าสำนัก: พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จนฺทวณฺโณ) จร.
 


วัดหนองหงส์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 30 (มหานิกาย)
ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จันทบุรี 22120
เจ้าสำนัก: พระมหามานพ เตชธมฺโม จอว., รจอ.ท่าใหม่
 


วัดธงหงษ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยอง แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.กะเฉด  อ.เมือง  ระยอง 21100
เจ้าสำนัก: พระครูวุฒิธรรมรัต (คอย วุฑฺฒิธมฺโม) จอว., จต.กะเฉด
 


วัดพลกรัง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 28 (มหานิกาย)
ต.พลกรัง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระอธิการสำเรียง (ฟังสันเทียะ) วิโรจโน จอว.
 

ประธานศาลปกครองสูงสุด ศิษย์สำนักโกเอ็นก้า... "ผมผ่านหลักสูตร 10 วันแบบสบายๆ

"หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล" ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประมุขศาลสืบต่อจาก ดร. อักขราทร จุฬารัตน

ก่อนจะมาเป็นศาล เคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เขาเป็นผู้จุดประกายแนวคิด เรื่องการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยวัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน) จอว.
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
08/22/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
08/18/2010 - 12:00 ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญฟังธรรม เดือนสิงหาคม 53 กรุงเทพฯ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
08/15/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
08/08/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
08/07/2010 - 06:30 วัดพุทธบูชาเชิญฟังธรรมพระกรรมฐาน กรุงเทพฯ วัดพุทธบูชา
07/30/2010 (ตลอดวัน) ซักถามปัญหาธรรม กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
06/29/2010 (ตลอดวัน) ประชุมใหญ่ ศปท. ประจำปี 2553 ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี
04/20/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ