วัดเขาอิติสุคโต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เจ้าสำนัก: พระครูบรรพตพัฒนคุณ จอว.
 

พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 83 แห่ง ปี 53

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2553 ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ศาลาปฎิบัติธรรมที่ วิทยากร บุคคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกย่องเป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา ประจำปี 2553

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว มีสำนักปฎิบัติธรรมฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น จำนวน 83 แห่ง เป็นมหานิกาย 75 แห่ง ธรรมยุต 8 แห่ง ดังนี้วัดพุทโธธัมมธโร

(ธรรมยุต)
ต.โชคชัย  อ.นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 49110
เจ้าสำนัก: พระเทพสิทธิโมลี (สมพงษ์ ขนุติโก)
 


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์

ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ประธานและผู้ดูแล
 


สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม

ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง  เชียงใหม่ 50160
เจ้าสำนัก: ภิกษุณีนันทญาณี (อดีตแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ)
 


วัดสวนแก้ว

(มหานิกาย)
ต.บางเลน  อ.บางใหญ่  นนทบุรี 11140
เจ้าสำนัก: พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาส
 


บ้านพาณิชย์กุล

ต.แขวงบางขุนเทียน  อ.เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150
เจ้าสำนัก: คุณไพโรจน์ - คุณดวงใจ พาณิชย์กุล
 


หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12121
 


วัดป่ามหาปัญโญ

(มหานิกาย)
ต.สะลวง  อ.แม่ริม  เชียงใหม่ 50180
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
 


สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์

(ธรรมยุต)
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12120
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาส
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
09/15/2010 (ตลอดวัน) ร.พ.จุฬาฯ เชิญฟังธรรมบรรยาย ทุกวันพุธ ประจำเดือนกันยายน กรุงเทพฯ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน
09/14/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันอังคาร เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
09/13/2010 - 09:00 พิธีมอบ "พัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น" เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา กรุงเทพฯ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
09/12/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
09/10/2010 - 13:30 เชิญฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ "สติ... ในช่วงวิกฤต" ณ บ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง เชียงใหม่ เชียงใหม่ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์
09/10/2010 (ตลอดวัน) "พุทธปัญญาชมรม" เชิญฟังธรรมะเดือนกันยายน ทุกวันศกร์ กรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
09/08/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันพุธ เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
09/08/2010 (ตลอดวัน) ร.พ.จุฬาฯ เชิญฟังธรรมบรรยาย ทุกวันพุธ ประจำเดือนกันยายน กรุงเทพฯ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน