วัดเขาวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.เขาวง  อ.พระพุทธบาท  สระบุรี 18120
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาพิลาศ
 


วัดป่าวิสุทธิคุณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
เจ้าสำนัก: พระมหาศักฎา สุมโน ป.ธ.9 จอว.
 


วัดธารน้ำไหล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.เลม็ด  อ.ไชยา  สุราษฎร์ธานี 84110
เจ้าสำนัก: พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
 


ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ต.บางด้วน  อ.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
 


วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
เจ้าสำนัก: พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) จร.
 


พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว

(ธรรมยุต)
ต.แคมป์สน  อ.เขาค้อ  เพชรบูรณ์ 67280
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทฺโธ
 


สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา

ต.คลองกิ่ว  อ.บ้านบึง  ชลบุรี 20220
เจ้าสำนัก: คุณแม่ชี นลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์
 


วัดท่าขนุน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ  กาญจนบุรี 71180
เจ้าสำนัก: พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ จอว.
 


สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ

ต.ถนนขาด  อ.เมือง  นครปฐม 73000
เจ้าสำนัก: แม่ชีกาญจพร น้อยพจนา
 

กรมป่าไม้ เร่งจัดหาพื้นที่ป่าตั้งพุทธอุทยาน 10 แห่งทั่วประเทศ

นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า หลังการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ที่จัดไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมระหว่างคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ให้พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมหรือตั้งสำนักสงฆ์ในเขตป่าไม้