วัดพิชโสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.แก้งเหนือ  อ.เขมราฐ  อุบลราชธานี 34170
เจ้าสำนัก: พระบวรปริยัติวิธาน (บุญเรือง สารโท) จอว. รจอ.
 


สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

()
ต.โคกแย้  อ.หนองแค  สระบุรี 18230
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (สมชาติ ธมฺมโชโต)
 


วัดมงคลธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.โป่งงาม  อ.แม่สาย  เชียงราย 57130
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนานุวัตร (ชูวิทย์ อคฺควิชฺโช) จร. ชท.
 


วัดโพธิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  ขอนแก่น 40000
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล) จร. จต. ชอ. (วิ)
 


วัดพระธาตุศรีจอมทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  เชียงใหม่ 50160
เจ้าสำนัก: พระเทพสิทธาจารย์
 


วัดป่าเจริญราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี 12150
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
 

พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 82 แห่ง ปี 52

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) วัดพิชยญาติการาม ในฐานะประธานคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้คัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2552 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.

พระราชทานเพลิงศพ "หลวงปู่เหรียญ" ที่วัดอรัญบรรพต หนองคาย

อาลัย - ศิษยานุศิษย์กว่า 2 หมื่นคน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมคณาจารย์ หรือ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกจิชื่อดังสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. ที่วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมคณาจารย์ หรือหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญบรรพต เกจิชื่อดังสายพระอาจารย์มั่น ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2548 สิริอายุ 93 ปี พรรษา 73

 วัดหนองป่าพง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.โนนผึ้ง  อ.วารินชำราบ  อุบลราชธานี 34190
เจ้าสำนัก: พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
 


ธรรมสถานว่องวานิช

ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270
เจ้าสำนัก: คุณอนุรุธ ว่องวานิช