วัดวีระโชติธรรมาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 28 (มหานิกาย)
ต.คลองอุดมชล  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 24000
เจ้าสำนัก: พระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร
 


วัดมเหยงคณ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
 


วัดป่าศรีถาวร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.หนองพระ  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
เจ้าสำนัก: พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี นนฺทจิตฺโต)
 


วัดป่าอัมพวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.หนองรี  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
เจ้าสำนัก: พระอธิการจันดี กนฺตสาโร
 


วัดตาลเอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.ตาลเอน  อ.บางปะหัน  อยุธยา 13220
เจ้าสำนัก: พระสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท
 


วัดป่าบนเนิน

(ธรรมยุต)
ต.ลานหอย  อ.บ้านด่านลานหอย  สุโขทัย 64140
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์อุดร ฐิตธมฺโม จต.เมืองเก่า
 


วัดหินหมากเป้ง

(ธรรมยุต)
ต.พระพุทธบาท  อ.ศรีเชียงใหม่  หนองคาย 43130
เจ้าสำนัก: พระอธิการพิชิต ชิตมาโร
 


วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: พระโพธิรังษี
 


ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา

ต.ปรังเผล  อ.สังขละบุรี  กาญจนบุรี 71240
เจ้าสำนัก: อ.สุทธี ชโยดม
 


วัดแดนสงบอาสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 59 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง   อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวิสิฐ (ศรีสิวรรณ สิริสุวณฺโณ) จอว.
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
03/16/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
03/02/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
02/19/2010 (ตลอดวัน) ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปท. ณ วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วัดศรีทวี อ.เมือง นครศรีธรรมราช
02/16/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
02/02/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
01/19/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
01/05/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
12/25/2009 - 09:00 พิธีมอบ "พัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น" เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา กรุงเทพฯ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ