วัดพรหมจริยาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมือง  นครสวรรค์
เจ้าสำนัก: พระครูสิริพรหมทัต
 


วัดกลาง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  สุรินทร์
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติกิจธำรง
 


วัดเกาะบกรัตนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.ควนรู  อ.รัตภูมิ  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระครูสิริญาณวิมล
 


วัดป่ารัตภูมิ

(มหานิกาย)
ต.รัตภูมิ  อ.ควนเนียง  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระเอกศักดิ์ ฐานวีโร
 


วัดหลวงปู่อิ่ม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 21 (มหานิกาย)
ต.สะท้อน  อ.นาทวี  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระอธิการสวาท โอภาโส
 


วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  สงขลา
เจ้าสำนัก: พระครูมงคลถาวรกิจ
 


วัดพระธาตุหริภุญชัย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  ลำพูน
เจ้าสำนัก: พระเทพรัตนนายก
 


วัดเขาดิน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 40 (มหานิกาย)
ต.เขาดิน  อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูสิริสิกขการ
 


วัดเสาธงทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 39 (มหานิกาย)
ต.มดแดง  อ.ศรีประจันต์  สุพรรณบุรี
เจ้าสำนัก: พระมหาอำนาจ ชยวุฑฺโฒ
 


วัดใหม่ห้วยลึก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.สวนป่าน  อ.เมือง  นครปฐม
เจ้าสำนัก: พระปลัดมณี วฑฺฒโน
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลา กิจกรรม จังหวัดเรียงไอคอน สถานที่
11/20/2009 - 12:05 ฟังธรรมะวันศุกร์ รายการ ซี.พี. ยกวัดมาไว้ที่เซเว่น เดือนพฤศจิกายน กรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม) บริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น
11/15/2009 - 09:00 เชิญฟังพระอาจารย์ปราโมทย์ บรรยายธรรม อาทิตย์ 15 และ 22 พ.ย. ที่ศาลาลุงชิน และบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ ศาลาลุงชิน และบ้านอารีย์ กรุงเทพฯ
11/29/2009 (ตลอดวัน) ธรรมะในสวน ครั้งที่ 11/2552 : อาทิตย์่ 29 พ.ย.52 กรุงเทพฯ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
04/20/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
03/16/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
03/02/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
02/16/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
01/19/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ