วัดนาป่าพง

(มหานิกาย)
ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  ปทุมธานี 12150
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล จอว.
 

บล็อกสำหรับสำนักปฏิบัติธรรม

 
 

Blog  คือ อะไร ?

"บล็อก" ก็คล้ายกับการเขียนไดอารี่/อนุทิน/บันทึกประจำวัน ส่วนตัว  แต่บล็อก เราไม่จำเป็นต้องเขียนทุกวัน

และเมื่อมาเขียนในเว็บ ข้อความที่เราเขียนในแต่ละครั้งนั้น จะปรากฎขึ้นมาในหน้าเว็บตามลำดับเวลา
คือ ข้อความของวันที่เราเขียนล่าสุดจะอยู่ด้านบน ถัดลงไปก็เป็นข้อความที่เก่ากว่า

สัมมนาสำนักปฏิบัติฯ ณ วัดคลองตาลอง

เจ้าสำนัก พระวิปัสสนาจารย์ ลงทะเบียนกิจกรรมการสัมมนา กว่า 800 สำนักวัดบ้านจัว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สมัย  อ.สบปราบ  ลำปาง 52170
เจ้าสำนัก: พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ วิสิปาโน-ด่านวินดา) จอว., จต.สมัย
 


วัดป่าหนองซอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 9 (ธรรมยุต)
ต.หนองซอง  อ.เชียงยืน  มหาสารคาม 44160
เจ้าสำนัก: พระสมุห์หนูเกียง จกฺกวโร-ดวงหนูใจ จอว.
 


วัดอาจาโรรังสี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  สกลนคร 47130
เจ้าสำนัก: พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
 


วัดสะแล่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง  แพร่ 54150
เจ้าสำนัก: พระครูวิจิตรนวการโกศล (สมจิต จิตฺตคุตฺโต-วงศ์แสนศรี) จอว.
 


วัดทุ่งหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 25 (มหานิกาย)
ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  ราชบุรี 70140
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์เสน่ห์ มหทฺธโน-สลับลึก จอว.
 


วัดเลิศสวัสดิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 26 (มหานิกาย)
ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  นครราชสีมา 30340
เจ้าสำนัก: พระครูบวรสีลวัตร (ประเสริฐ รกฺขิตสีโล-ขามกิ่ง) จร.
 


วัดป่าธรรมสุข

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จันทบุรี 22160
เจ้าสำนัก: พระปลัดปรีชา วีรธมฺโม
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลา กิจกรรม จังหวัด สถานที่เรียงไอคอน
04/21/2014 - 08:30 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 21-22 เม.ย.2557 ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
03/12/2015 - 08:30 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กก.บริหาร ศปท. และ สปจ. หนกลาง-ใต้ 12-13 มี.ค.58 ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
12/15/2009 (ตลอดวัน) อบรมพระวิปัสสนาจารย์ (รุ่นปลายปี) วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ดำเนินสะดวก
12/15/2010 (ตลอดวัน) อบรมพระวิปัสสนาจารย์ (รุ่นปลายปี) 2553 วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ดำเนินสะดวก
06/29/2010 (ตลอดวัน) ประชุมใหญ่ ศปท. ประจำปี 2553 ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี
08/27/2010 - 17:30 วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ อบรมหลักสูตรวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน กรุงเทพฯ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
11/07/2011 (ตลอดวัน) ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี วัดเขาพุทธโคดม
02/17/2011 (ตลอดวัน) ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2554 วัดโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น วัดโพธิ์