วัดพัฒนาธรรมาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.พัฒนานิคม  อ.พัฒนานิคม  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูภัทรธรรมคุณ
 


วัดบันไดสามแสน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.เขาสมอคอน  อ.ท่าวุ้ง  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูสุธรรมรัตรักษ์
 


วัดมงคลประสิทธิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.ถนนใหญ่  อ.เมือง  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูประสิทธิ์ภาวนาวิสุทธิ์
 


วัดเมืองใหม่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ป่าตาล  อ.เมือง  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูโกศลนิมมานการ
 


วัดเกริ่นกฐิน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.บ้านชี  อ.บ้านหมี่  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูวิมลสมณวัตร
 


วัดพุน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.ชอนม่วง  อ.บ้านหมี่  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูประภัทรธรรมทิน
 


วัดท่าบัวทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.โพธิ์ประทับช้าง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  พิจิตร
 


วัดป่าพรหมวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 18 (มหานิกาย)
ต.หนองโสน  อ.สามง่าม  พิจิตร
เจ้าสำนัก: พระอธิการสัมฤทธิ์ ธมฺมโฆสโก
 


วัดป่าเขาน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 4 (ธรรมยุต)
ต.วังทรายพูน  อ.วังทรายพูน  พิจิตร
เจ้าสำนัก: พระอธิการเสถียร กนฺตสีโล
 


วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ต้นธง  อ.เมือง  ลำพูน
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดวิริยวัฒน์ อารยวํโส
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลา กิจกรรม จังหวัด สถานที่เรียงไอคอน
12/25/2009 - 09:00 พิธีมอบ "พัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น" เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา กรุงเทพฯ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
09/13/2010 - 09:00 พิธีมอบ "พัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น" เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา กรุงเทพฯ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
08/07/2010 - 06:30 วัดพุทธบูชาเชิญฟังธรรมพระกรรมฐาน กรุงเทพฯ วัดพุทธบูชา
10/20/2010 - 09:00 ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ"เรียนพระอภิธรรมอย่างไรให้ได้บารมี 10" อยุธยา วัดมเหยงคณ์
10/23/2010 - 09:00 ขอเชิญร่วมฟัง ธรรมบรรยายเรื่อง "การเจริญสติในชีวิตการทำงาน" อยุธยา วัดมเหยงคณ์
02/19/2010 (ตลอดวัน) ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปท. ณ วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วัดศรีทวี อ.เมือง นครศรีธรรมราช
04/07/2011 (ตลอดวัน) ปฏิทินการปฏิบัติธรรมประจำปี 2554 วัดสระแก้ว จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น วัดสระแก้ว
04/23/2013 - 08:30 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนกลาง 23-24 เม.ย.2556 ตราด วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด