วัดหนองบอนบุญญาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 27 (มหานิกาย)
ต.เกาะจันทร์  อ.เกาะจันทร์  ชลบุรี
เจ้าสำนัก: พระอธิการชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
 


วัดเก่าโบราณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 26 (มหานิกาย)
ต.เหมือง  อ.เมือง  ชลบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูสุทธิธรรมสมาจาร
 


วัดป่าปงสนุก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 6 (ธรรมยุต)
ต.เมืองยาว  อ.ห้างฉัตร  ลำปาง
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดอุทินเทพ อติธมฺโม
 


วัดสามัคคีบุญญาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 5 (ธรรมยุต)
ต.พระบาท  อ.เมือง  ลำปาง
เจ้าสำนัก: พระครูวิสุทธิศีลคุณ
 


วัดอรัญญวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 17 (มหานิกาย)
ต.บ้านปง  อ.หางดง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระอาชวปรีชา อภิชวานนฺโท
 


วัดบ้านหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูวรวรรณวิวัฒน์
 


วัดศรีสองเมือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระอธิการศุภชัย สิริญาโณ
 


วัดสันก้างปลา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
 


วัดศรีบุญเรือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สันทราย  อ.ฝาง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูศรีสิทธิพิมล
 


วัดแม่อายหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูวิธานธรรมโสภณ
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลา กิจกรรม จังหวัด สถานที่เรียงไอคอน
11/14/2010 - 14:00 ขอเชิญฟังบรรยายธรรม "เคล็ดลับดับทุกข์" ณ บ้านหนังสือชินเขต 1 กรุงเทพฯ บ้านหนังสือชินเขต 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ
08/27/2010 (ตลอดวัน) มหาจุฬาฯ อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้งที่ 16 อยุธยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
08/18/2010 - 12:00 ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญฟังธรรม เดือนสิงหาคม 53 กรุงเทพฯ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
11/28/2010 (ตลอดวัน) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 2 นครราชสีมา วัดคลองตาลอง นครราชสีมา
01/09/2012 (ตลอดวัน) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนตะวันออก นครราชสีมา วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง
01/28/2011 - 09:00 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปท. ณ วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี
05/09/2011 (ตลอดวัน) เทศกาลและงานประเพณี ประจำปี 2554 วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา
12/21/2012 (ตลอดวัน) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนตะวันออก 21-22 ธ.ค.2555 นครพนม วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม