วัดพัฒนาธรรมาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.พัฒนานิคม  อ.พัฒนานิคม  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูภัทรธรรมคุณ
 


วัดบันไดสามแสน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.เขาสมอคอน  อ.ท่าวุ้ง  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูสุธรรมรัตรักษ์
 


วัดมงคลประสิทธิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.ถนนใหญ่  อ.เมือง  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูประสิทธิ์ภาวนาวิสุทธิ์
 


วัดเมืองใหม่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ป่าตาล  อ.เมือง  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูโกศลนิมมานการ
 


วัดเกริ่นกฐิน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.บ้านชี  อ.บ้านหมี่  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูวิมลสมณวัตร
 


วัดพุน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลพบุรี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.ชอนม่วง  อ.บ้านหมี่  ลพบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูประภัทรธรรมทิน
 


วัดท่าบัวทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.โพธิ์ประทับช้าง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  พิจิตร
 


วัดป่าพรหมวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 18 (มหานิกาย)
ต.หนองโสน  อ.สามง่าม  พิจิตร
เจ้าสำนัก: พระอธิการสัมฤทธิ์ ธมฺมโฆสโก
 


วัดป่าเขาน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 4 (ธรรมยุต)
ต.วังทรายพูน  อ.วังทรายพูน  พิจิตร
เจ้าสำนัก: พระอธิการเสถียร กนฺตสีโล
 


วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ต้นธง  อ.เมือง  ลำพูน
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดวิริยวัฒน์ อารยวํโส
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
08/08/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
08/15/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
08/18/2010 - 12:00 ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญฟังธรรม เดือนสิงหาคม 53 กรุงเทพฯ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
08/22/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
08/27/2010 (ตลอดวัน) มหาจุฬาฯ อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้งที่ 16 อยุธยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
08/27/2010 - 17:30 วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ อบรมหลักสูตรวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน กรุงเทพฯ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
08/29/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
09/01/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันพุธ เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22