วัดหนองบอนบุญญาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 27 (มหานิกาย)
ต.เกาะจันทร์  อ.เกาะจันทร์  ชลบุรี
เจ้าสำนัก: พระอธิการชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
 


วัดเก่าโบราณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 26 (มหานิกาย)
ต.เหมือง  อ.เมือง  ชลบุรี
เจ้าสำนัก: พระครูสุทธิธรรมสมาจาร
 


วัดป่าปงสนุก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 6 (ธรรมยุต)
ต.เมืองยาว  อ.ห้างฉัตร  ลำปาง
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดอุทินเทพ อติธมฺโม
 


วัดสามัคคีบุญญาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 5 (ธรรมยุต)
ต.พระบาท  อ.เมือง  ลำปาง
เจ้าสำนัก: พระครูวิสุทธิศีลคุณ
 


วัดอรัญญวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 17 (มหานิกาย)
ต.บ้านปง  อ.หางดง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระอาชวปรีชา อภิชวานนฺโท
 


วัดบ้านหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูวรวรรณวิวัฒน์
 


วัดศรีสองเมือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.ไชยสถาน  อ.สารภี  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระอธิการศุภชัย สิริญาโณ
 


วัดสันก้างปลา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ทรายมูล  อ.สันกำแพง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
 


วัดศรีบุญเรือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สันทราย  อ.ฝาง  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูศรีสิทธิพิมล
 


วัดแม่อายหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  เชียงใหม่
เจ้าสำนัก: พระครูวิธานธรรมโสภณ
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
02/16/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
02/19/2010 (ตลอดวัน) ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปท. ณ วัดศรีทวี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วัดศรีทวี อ.เมือง นครศรีธรรมราช
03/02/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
03/16/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
04/20/2010 - 17:30 โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน กรุงเทพฯ อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
06/29/2010 (ตลอดวัน) ประชุมใหญ่ ศปท. ประจำปี 2553 ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี
07/30/2010 (ตลอดวัน) ซักถามปัญหาธรรม กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
08/07/2010 - 06:30 วัดพุทธบูชาเชิญฟังธรรมพระกรรมฐาน กรุงเทพฯ วัดพุทธบูชา