ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนตะวันออก 21-22 ธ.ค.2555

วันที่: 
ศ, 21 ธันวาคม 2012 - ส, 22 ธันวาคม 2012